چرخش سر به هر دو طرف (صفر تا سه سال)


در دو ماهگی، درحالتی‌که روی شکم یا به پشت خوابیده‌ام، علاقه دارم سرم را به یک سمت خاص بچرخانم. اما باید بتوانم سرم را به هر دو سمت راست و چپ بچرخانم. این کار از گرفتگی عضلات گردن و همچنین صاف شدن قسمتی از سرم جلوگیری می‌کند.

 

کمک کنید سرم را در جهات مختلف بچرخانم

 

غلت زدن و چرخش بدن

گاهی ممکن است سر من کاملا به یک سمت چرخیده و بدنم در سمتی که سرم چرخیده قرار بگیرد و روی شکمم بیفتم. من این کار را از عمد انجام نمی‌دهم بلکه به دلیل رشد سیستم عصبی‌ام است. در این سن من آمادگی غلت زدن ندارم و این اتفاق کاملا تصادفی است. درحالی که زانوهای من کمی به سمت شکم خم هستند، با دستان خود لگن و پاهایم را بگیرید. من را به سمت مخالف جهتی که نگاه می‌کنم بچرخانید. کمی صبر کنید تا سرم را بچرخانم و چرخش را کامل کنم. با همان حالتی که لگن و پاها را گرفته‌اید، به من کمک کنید تا به پشتم برگردم و سپس من را به سمت دیگر بچرخانید. هرچند در این سن من آمادگی غلت زدن را ندارم، اما این تمرین به من کمک می‌کند بتوانم سرم را به سمت‌های مختلف بچرخانم و به جای اینکه به یک سمت "بیفتم"، بتوانم بدنم را بچرخانم.

 

کلیدواژه: غلت زدن، چرخیدن گردن، دو ماهگی