تعادل، مسیر باریک (سه تا شش سال)


درحال بارگذاری...


دویدن و تاثیر آن در رشد تخیل کودکان

کودک ما از دو سالگی شروع به دویدن می‌کند. برای ما پدر مادرها، علاقه او به دویدن در کوچه و خیابان نگران‌کننده است و با تصور این‌که از دست ما فرار می‌کند، با او برخورد می‌کنیم. اما باید توجه داشته باشیم که او این کار را برای ناراحت کردن ما انجام نمی‌دهد و دلایلی دیگری در این حرکت او نهفته است.

 

دویدن

راه رفتن سریع را دویدن می‌نامند. درهنگام دویدن تماس بدن با زمین برای مدتی قطع شده و بدن در هوا به سمت جلو حرکت می‌کند. این حرکت باعث خمیدگی بیشتر انگشتان پا و بالا کشیده شدن ساق ها می‌شود و فرود با نیروی بیشتری انجام می‌گیرد. در حالت پیشرفته، حرکت دست و پای مخالف، آهنگین و منظم است و حرکت به نرمی انجام می‌شود.

 

ایراد های معمول در دویدن

 

تمرین اول در خانه برای افزایش مهارت کودک

ساخت مسیری کوتاه در حدود 3 متر در خانه با نواری باریک یا شال

 1. ابتدا از کودک بخواهید در طول مسیر تند راه برود. به الگوی حرکتی پاشنه-پنجه کودک توجه کنیم. در دستانش چیزی قرار دهیم تا متوجه موقعیت دست‌هایش بشود.
 2.  
 3. بگویید با پخش آهنگ یا کلمه "بدو" شروع به دویدن کند و با قطع شدن صدای آهنگ و یا کلمه "ایست" باید بایستد.
 4.  
 5. در طول مسیر بدود و برگردد.

 

تمرین دوم در خانه برای افزایش مهارت کودک

 1. برای تمرین بیشتر مسیری در حدود 6 متر و عرض 5/1 متر ایجاد کنیم.
 2.  
 3. پس از چند بار دویدن کودک، 5 تا 6 مانع در طول مسیر قرار دهیم و از کودک بخواهیم در مسیر بدود و به موانع برخورد نکند.
 4.  
 5. شیوه ساده‌تر برای این فعالیت، دنبال‌بازی است.
 6.  
 7. می‌توانیم دور وسایل خانه مانند میز و صندلی‌ها بچرخیم و به آن‌ها برخورد نکنیم.

 

تمرین سوم

 1. در اتاق کودک مسیری را طراحی کنید تا دور صندلی‏ها بچرخد و دور جعبه‏ای بدود اما به آن‏ها برخورد نکند.
 2.  
 3. کودک می‏دود و خیال می‏کند یک آهوست و یا می‏چرخد و خیال می‏کند یک برگ یا هواپیما است و برای موانع، شخصیت یا داستان ترسناک می سازد تا به آن‌ها برخورد نکند. بازی کردن در موقعیت خیالی علاوه بر رشد مهارت‌های فیزیکی به رشد شناختی کودک نیز کمک می‌کند.
 4.  

 

تخیل و رشد شناختی

 1. فراهم کردن فرصت بازی در موقعیت خیالی به رشد فیزیکی و شناختی کودک کمک می‏کند. تخیل نوعی تفکر آزاد است که ضمن آن ذهن متوجه حل یک مسأله واقعی به گونه‌ای که در عالم خارج وجود دارد، نمی‌باشد.
 2.  
 3. در نهایت کودک ما از تجربه کردن حس رهایی و استقلال در هنگام دویدن لذت می‌برد و در 5 سالگی قادر خواهد بود هماهنگ و موزون بدود و در صورت لزوم بایستد یا تغییر مسیر بدهد.
 4.  

 

کلیدواژه: دویدن، دنبال‌بازی، مهارت فیزیکی و شناختی، تخیل، سه سالگی