آشنایی با موسسه مطالعات کودکی مدرس


تاریخچه:

موسسه مطالعات کودکی مدرس پس از 5 سال پژوهش گروهی از محققان حوزه تعلیم و تربیت، در سال 1396 و با همکاری دانشگاه تربیت مدرس تهران به ثبت رسید. گروه محققان مذکور در این مدت مشغول به انجام پروژه‌های تحقیقاتی با دستگا‌ه‌های دولتی و غیردولتی در قالب قرارداد پژوهشی با دانشگاه تربیت مدرس بوده‌اند که در نهایت تصمیم گرفتند به‌عنوان یک موسسه، سامان یابند. لیست پروژه‌های تحقیقاتی گذشته و در دست اقدام این مجموعه در بخش سایرپروژه‌ها قابل مشاهده هستند.

موسسه مطالعات کودکی مدرس در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به‌عنوان واحد فناور ثبت گردیده است و فعالیت‌ها و خدمات خود را در قالب محورهای اصلی زیر ارائه می‌نماید:

 

چشم‌انداز

تبدیل شدن به موسسه‌ای مرجع در حوزه تربیت و آموزش دوران کودکی (تولد تا 15 سالگی) برای خانواده‌ها، مدارس و مراکز آموزشی، سیاستگذاران

 

ماموریت

توانمندسازی والدین، مربیان و معلمان در راستای حمایت از رشد همه‌جانبه کودکان برای زیست بهتر فردی و اجتماعی

 

خدمات :