درحال بارگذاری...

توضیحاتی درباره دوره آموزشی بکارگیری چارچوب استاندارد کیفیت مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک از مدیر موسسه مطالعات کودکی مدرس

ثبت نام در دوره آشنایی و بکارگیری "چارچوب استاندارد کیفیت" مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک0
0

برای شرکت در این دوره، تهیه کتاب استانداردهای کیفیت پیش از دبستان ضروری است.